Advokátní kancelář

Sídlo: Pod Vinohradem 159/20, 147 00 Praha 4 - Braník
 Advokátní kancelář
JUDr. Ing. Eva Daniela Cvik,
Ph.D. et. Ph.D.
IČ: 71622292
ID datové schránky:
s48ggkz
 

Advokátní kancelář
JUDr. Dita Kmochová Stočesová
IČ: 73734519
ID datové schránky:
8hjga9a

 Dovolte nám, abychom Vás přivítali na společných stránkách advokátní kanceláře JUDr. Ing. Evy Daniely Cvik, Ph.D et. Ph.D. a advokátní kanceláře JUDr. Dity Kmochové Stočesové, se sídlem Pod Vinohradem 159/20, 147 00 Praha 4 - Braník.

Advokátní kanceláře poskytují právní poradenství a právní služby jak podnikatelským subjektům, tak i individuálním klientům zejména v oblastech občanského, rodinného, bytového, obchodního a insolvenčního práva, jakož i ohledně problematiky práva nemovitostí, a to v rámci území celé České republiky.

Advokátní kanceláře úzce spolupracují s exekutorskými úřady, notáři, ale i daňovými poradci tak, aby byl zajištěn maximální právní servis pro naše klienty.

V této souvislosti je nutné zdůraznit, že naše advokátní kanceláře si kladou za cíl nejen nabídnout svým klientům vstřícný a individuální přístup, ale také zajištění kvality a odbornosti poskytovaných právních služeb, přičemž na první místo klademe důvěru mezi klientem a advokátem.