Advokátní kancelář

Sídlo: Pod Vinohradem 159/20, 147 00 Praha 4 - Braník
 


SOUDY ČESKÉ REPUBLIKY A EVROPSKÉ SOUDY:


•    Obecné soudy (http://www.justice.cz)
•    Nejvyšší soud ČR (http://www.nsoud.cz/)
•    Nejvyšší správní soud ČR (http://www.nssoud.cz/Uvod/art/1)
•    Ústavní soud ČR (http://www.concourt.cz/clanek/internetcs)


PROFESNÍ KOMORY:


•    Česká advokátní komora (http://www.cak.cz)
•    Notářská komora (http://www.nkcr.cz/)
•    Exekutorská komora (http://www.ekcr.cz/)
•    Komora auditorů ČR (http://www.kacr.cz/)
•    Komora daňových poradců ČR (http://www.kdpcr.cz/)
•    Komora patentových zástupců (http://www.patzastupci.cz/)
•    Komora soudních tlumočníků (http://www.kstcr.cz/)


STÁTNÍ ÚŘADY A VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ PORTÁLY:


•    Obchodní rejstřík ČR (http://www.justice.cz)
•    Evidence úpadců (http://www.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/upkuk/s_i8.sqw)
•    ARES – registr podnikatelů (http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz)
•    Katastr nemovitostí ČR (http://www.cuzk.cz)
•    Bezplatné nahlížení do katastru nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/)
•    Obchodní věstník (http://ov.ihned.cz/)
•    Česká národní banka (http://www.cnb.cz)
•    Veřejný ochránce práv (http://www.ochrance.cz/)
•    Portál veřejné správy (http://www.statnisprava.cz)
•    Komise pro cenné papíry (http://www.cnb.cz/cs/dohled_fin_trh/dohled_kapitalovy_trh/)
•    Úřad průmyslového vlastnictví (http://www.upv.cz/cs.html)
•    Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (http://www.compet.cz/)
•    Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/uoou.aspx)
•    Český úřad zeměměřický a katastrální (http://www.cuzk.cz)
•    Český statistický úřad (http://www.czso.cz/)
•    Úřad vlády ČR (http://www.vlada.cz/)
•    Ministerstvo spravedlnosti ČR (http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?o=23&;j=33)
•    Ministerstvo financí ČR (http://www.mfcr.cz)
•    Ministerstvo vnitra ČR (http://www.mvcr.cz)
•    Ministerstvo školství ČR (http://www.msmt.cz/)
•    Ministerstvo zahraničních věcí ČR (http://www.mzv.cz/jnp/)
•    Česká inspekce životního prostředí ČR  (http://www.cizp.cz/%280z352p45paubyhjas14es455%29/Default.aspx)
•    Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (http://www.compet.cz/)
•    Liga na ochranu zvířat (http://www.lozcr.cz/)

 

OSTATNÍ ZAJÍMAVÉ ODKAZY:


•    http://www.epravo.cz
•    http://www.businessinfo.cz/
•    http://www.ipravnik.cz
•    http://www.beck-online.cz/