INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vážená paní, vážený pane,
Advokátní kancelář JUDr. Dity Kmochové Stočesové, si Vám tímto způsobem dovoluje poskytnout informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů správcem, kterým je Advokátní kancelář JUDr. Dity Kmochové Stočesové.
Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Advokátní kancelář JUDr. Dity Kmochové Stočesové učinila vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, obraťte se na nás prosím přímo na níže uvedených kontaktech.
1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?
Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, a zároveň zpracovatelem je společnost:
Advokátní kancelář JUDr. Dita Kmochová Stočesová
IČO: 73734519
Bulharská 588/1, Praha 10 – Vršovice, 101 00
2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Při zpracovávání osobních údajů se naše Advokátní kancelář řídí příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a právními předpisy ČR chránící osobní údaje. Zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom zajistili všechna naše i Vaše práva a povinnosti. Při zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.
3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?
Naše Advokátní kancelář zpracovává pouze osobní údaje, které získala přímo od Vás, za účelem splnění smlouvy (poskytnutí právního poradenství). Právě v případě poskytnutí právního poradenství se jedná o zákonný důvod zpracování osobních údajů dle čl. 6, obecného nařízení 679/2016, „GDPR“. Dále může naše Advokátní kancelář zpracovávat osobní údaje za účelem splnění právní povinnosti správce, anebo ty, které jste nám poskytli na základě souhlasu za stanoveným účelem.
4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?
Můžete si být naprosto jisti, že Advokátní kancelář nakládá s Vašimi osobními údaji s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje jsou chráněny v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.
5. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které naše Advokátní kancelář zpracovává, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:
  • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
  • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
  • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
  • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.
Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na adresu naší Advokátní kanceláře, nebo na email Advokátní kanceláře, jak je uvedeno v tomto informačním memorandu.
Vzhledem k tomu, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat.
Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
Děkujeme a věříme, že výše uvedené údaje byly jasné a srozumitelné.
Za Advokátní kancelář JUDr. Dita Kmochová Stočesová
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Právní služby


JUDr. Dita Kmochová Stočesová
+420 739 674 405
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Advokátní kancelář:
Bulharská 588/1
101 00 Praha 10