INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Vážená paní, vážený pane,
Advokátní kancelář JUDr. Ing. Evy Daniely Cvik, Ph.D. et. Ph.D., si Vám tímto způsobem dovoluje poskytnout informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů správcem, kterým je Advokátní kancelář JUDr. Ing. Evy Daniely Cvik, Ph.D. et. Ph.D.
Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Advokátní kancelář JUDr. Ing. Evy Daniely Cvik, Ph.D. et. Ph.D., učinila vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, obraťte se na nás prosím přímo na níže uvedených kontaktech.
1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?
Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, a zároveň zpracovatelem je společnost:
Advokátní kancelář JUDr. Ing. Evy Daniely Cvik, Ph.D. et. Ph.D.
IČ: 716 222 92
Bulharská 588/1, Praha 10 – Vršovice, 101 00
pobočka AK: Pod vinohradem 20, Praha 4 – Braník, 147 00
2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Při zpracovávání osobních údajů se naše Advokátní kancelář řídí příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a právními předpisy ČR chránící osobní údaje. Zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom zajistili všechna naše i Vaše práva a povinnosti. Při zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.
3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?
Naše Advokátní kancelář zpracovává pouze osobní údaje, které získala přímo od Vás, za účelem splnění smlouvy (poskytnutí právního poradenství). Právě v případě poskytnutí právního poradenství se jedná o zákonný důvod zpracování osobních údajů dle čl. 6, obecného nařízení 679/2016, „GDPR“. Dále může naše Advokátní kancelář zpracovávat osobní údaje za účelem splnění právní povinnosti správce, anebo ty, které jste nám poskytli na základě souhlasu za stanoveným účelem.
4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?
Můžete si být naprosto jisti, že Advokátní kancelář nakládá s Vašimi osobními údaji s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje jsou chráněny v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.
5.Jakým zpracovatelům jsou Vaše osobní údaje předávány?
Za účelem naplnění zákonných povinností může Advokátní kancelář předat vybrané osobní údaje třetím subjektům, například orgánům státní správy. V ostatních případech jsou vybrané osobní údaje předány pouze na základě zákonného důvodu, dle obecného nařízení GDPR.
Kategorie zpracovatelů, kterým jsou osobní údaje předávány:
1/ Poskytovatelé specializovaných poradenských služeb (daňové poradenství)
6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které naše Advokátní kancelář zpracovává, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:
  • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
  • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
  • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
  • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.
Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na adresu naší Advokátní kanceláře, nebo na email Advokátní kanceláře, jak je uvedeno v tomto informačním memorandu.
Vzhledem k tomu, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat.
Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
Děkujeme a věříme, že výše uvedené údaje byly jasné a srozumitelné.
Za Advokátní kancelář JUDr. Ing. Eva Daniela Cvik, Ph.D. et. Ph.D.
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
PDF soubory

 

 

 

Právní služby

Právní služby poskytujeme již od roku 2012 a to v následujících oblastech.

JUDr. Ing. Eva Daniela Cvik, Ph.D. et. Ph.D.
+420 775 274 168
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Advokátní kancelář:
Pod Vinohradem 159/20,
147 00 Praha 4 - Braník