• Limited liability company according to the new act on commercial corporations, rok 2013, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, svazek periodika LXI, ID 17308, svazek periodika LXI, číslo periodika 7, strana od 2685 – 2691
 • Problematika DPH v roce 2012 a 2013, rok 2013, epravo, ID 29320,
 • Datové schránky ve veřejné správě, Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration, publikováno v roce 2013, číslo periodika 26, svazek periodika XX, strana od 151-159
 • Dědické právo ve světle nového Občanského zákoníku, rok 2012, epravo
 • Cadastre after 2014, rok 2013, In: The 13th Conference of Postgraduate Students and Young Scientists in Informatics, Management, Economics and Administration, University of Pardubice, 26.-27.September, 2013, ISBN 978-80-7395-696-7,
 • The lease and rental Agricultural land, rok 2013, Článek publikován ve sborníku z akce - publikovaná přednáška Sborník Agrárne právo VII, Slovensko 2013 strany 44-50 Vydání: Nitra, Slovenská republika; In: AGRÁRNE PRÁVO VII. - Vybrané aspekty Agrárneho práva; Počet stran: 7 Nakladatel: Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre ; Datum konání: 24. 10. 2013; Místo konání: Nitra; Typ akce: EUR, ISBN: 978-80-552-1117-6,
 • Skripta Základy finančního práva – ČZU Praha – Suchdol, ISBN 978-80-87103-39-5, První vydání 2013,
 • Current Legal and Economic Aspects od the real Estate Transfer Tax in the Czech Republic and several other Countries, uveřejněný v Legal and Economic Aspects of the Business in V4 Countries, Conference proceedings, Centrum Prawa Polkiego, Brno 2014, strana 127 -145. ISBN 978 - 80 – 263 – 0732 – 7.
 • Veřejný seznam ve světle nově uplatňované zásady materiální publicity, uveřejněný v časopise Právní prostor, ISSN 2336-4114, dostupné na http://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/verejny-seznam-ve-svetle-nove-uplatnovane-zasady-materialni-publicity.
 • Aktuální trendy v daňové problematice po 1. 1. 2014 z hlediska přímých daní,

uveřejněný v časopise Právní prostor, ISSN 2336-4114, dostupné na http://www.pravniprostor.cz/clanky/financni-pravo/aktualni-trendy-v-danove-problematice-po-1-1-2014-z-hlediska-primych-dani

 • Recent trends in the regime of transfer tax in the Czech Republic and selected EU member states, bude publikován v časopise Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, v čísle 31., svazek periodika 31, číslo periodika 2, počet stran 9, strana od 22 – 33
 • Tender in accordance with Act No. 137/2006 Coll., On Public Procurement, as amended, and according to the Rules for the selection of suppliers OPPI, v časopise Veřejné zakázky a PP projekty, svazek periodika 4/2013, počet stran 10, strany od 79-106.
 • Skripta Finanční právo po rekodifikaci práva k 1. 1. 2014, ISBN 978-80-213-2523-4, Místo vydání: Praha, Vydavatel: Česká zemědělská univerzita v Praze (Provozně ekonomická fakulta), Počet stran:103, Vydání: první
 • Strategy option for addressing the legal liability of Czech Executives MacGREGOR PELIKÁNOVÁ, Radka, CVIK, Eva Daniela, p. 60-63 IN: MOKRYS, Michal, BADURA, Stefan (Eds.). Proceedings in Advanced Research in Scientific Areas – ARSA 2014, the 3rd year of International Conference ARSA, 1. – 5. Dezember, Žilina, Slovak Republic : EDIS - Publishing Institution of the University of Žilina, 2014, 384 p. ISBN 978-80-554-0958-0. ISSN 1338-983. Available at the-science.com/uploads/proc/arsa/ARSA-2014_Proc.zip
 • The use of Websites by Czech Biofarmers for their operations and the rural developement, Eva Daniela Cvik, MagGregor Pelikánová Radka, AGRARIAN PERSPECTIVES XXIII., The Community – Led Rural Developmennt, Praha 2014, Vydavatel Česká zemědělská univerzita v Praze, ISBN 978-80-213-2545-6, strana 233-239
 • Economy and Management of Czech Cohesion Regions – Who is at Blame?, Eva Daniela Cvik, MagGregor Pelikánová Radka, Peer-Reviewed Conference Proceedings – International Conference Hradec Economic Days 2015, WRD - Celosvětová akce, Hradec Králové 2015, Vydavatel Gaudeamus, ISBN 978-80-7435-549-3, strana 46-54 (sborník č. 4),
 • Several Impacts of European Integration on the Economy and Management of Regions and Enterprises form a Millenium Generation Perspective, MagGregor Pelikánová Radka, Eva Daniela Cvik, Peer-Reviewed Conference Proceedings – International Conference Hradec Economic Days 2015, WRD - Celosvětová akce, Hradec Králové 2015, Vydavatel Gaudeamus, ISBN 978-80-7435-549-3, strana 331-338
 • Zvýšení efektivnosti elektronické komunikace pro vlastníky datových schránek, Eva Daniela Cvik, uveřejněný v časopise Právní prostor, ISSN 2336-4114, dostupné na http://www.pravniprostor.cz/clanky/financni-pravo/zvyseni-efektivnosti-elektronicke-komunikace-pro-vlastniky-datovych-schranek-a-s-tim-souvisejici-problematika-danovych-informacnich-schranek
 • Unraveling Myths and Facts about Puzzling EU Expenses, Eva Daniela Cvik, MagGregor Pelikánová Radka, uveřejněný ve Sborníku MEKON 2015 - 17th International Scientific Conference, strana od 679 – 687, Nakladatel: VŠB–TUO, Faculty of Economics, Ostrava, forma vydání: C - Paměťový nosič (CD, DVD, flash disk), ISBN: 978-80-248-3684-3.
 • Nový zákon o výměně informací o finančních účtech navazuje na mezinárodní dohodu FATCA uzavřenou mezi ČR a USA, Eva Daniela Cvik uveřejněný v časopise Právní prostor, ISSN 2336-4114, dostupné na: http://www.pravniprostor.cz/clanky/financni-pravo/co-prinasi-novy-zakon-c-330-2014-sb-o-vymene-informaci-o-financnich-uctech-vznikly-v-navaznosti-k-uzavrene-mezinarodni-dohode-lex-facta-mezi-cr-a-usa
 • Zdanění hazardu v podobě nové právní normy, Eva Daniela Cvik uveřejněný v časopise Právní prostor, ISSN 2336-4114, dostupné na http://www.pravniprostor.cz/clanky/financni-pravo/zdaneni-hazardu-v-podobe-nove-pravni-upravy
 • Agricultural policy nad law as reflected by web sites of Czech biofarmes, Eva Daniela Cvik, MagGregor Pelikánová Radka, AGRARIAN PERSPECTIVES XXIV., Global Agribusiness and the Rural Economy, Praha 2015, Vydavatel Česká zemědělská univerzita v Praze, ISBN 978-80-213-2581-4, strana 82 – 90
 • The Perception of Electronization and Data Boxes of the Czech Republic Administration by SMEs – truth or myth about the effectiveness in 2015? MacGregor PELIKÁNOVÁ, Radka, CVIK, Eva Daniela, conference Brno 2015, vydáno ve sborníku Perspectives of Business and Entrepreneurship Development, Brno university of Technology, Faculty of Business and Management, ISBN 978-80-214-5227-5, strana 385 – 395.
 • Use or not to Use Bitcoin this is the Question, MagGregor Pelikánová Radka, Eva Daniela Cvik, Peer-Reviewed Conference Proceedings – International Conference Hradec Economic Days 2016, WRD - Celosvětová akce, Hradec Králové 2016, Vydavatel Gaudeamus, ISBN 978-80-7435-549-3,
 • Facta from the US, EU nad Czech perspectives – Governments of the World for Tax compliance, Unite!? MagGregor Pelikánová Radka, Eva Daniela Cvik, Peer-Reviewed Conference Proceedings – International Conference Hradec Economic Days 2016, WRD - Celosvětová akce, Hradec Králové 2016, Vydavatel Gaudeamus, ISBN 978-80-7435-549-3,
 • Spotřebitelské úvěry na nemovité věci určené k bydlení a vliv unijní úpravy, Eva Daniela Cvik, uveřejněný v časopise Právní prostor, ISSN 2336-4114, dostupné na http://www.pravniprostor.cz/clanky/financni-pravo/spotrebitelske-uvery-na-nemovite-veci-urcene-k-bydleni-a-vliv-unijni-upravy
 • Vliv rekodifikace soukromého práva na katastr nemovitostí se zaměřením na problematiku pachtu, nájmu a převodu nemovitých věcí, Eva Daniela Cvik, International Conference Nitra, téma: Aktuálne Témy rozvoje vidieka a právna regulácia, Forma vydání – Paměťový nosič CD, ISBN 978-80-552-1471-9, strana 4-11.
 • A comparative study of the legal liability of executives in llc in the czech republic and some of other eu member states, Eva Daniela Cvik, MagGregor Pelikánová Radka, publikován v časopise Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, strana 54 – 66, počet stran 13, Volume number 23, Issue number 36
 • Daňový seriál I. – Daň z nabytí nemovitých věcí, Eva Daniela Cvik uveřejněný v časopise Právní prostor, ISSN 2336-4114,

dostupné na http://www.pravniprostor.cz/clanky/financni-pravo/danovy-serial-i-dil-dan-z-nabyti-nemovitych-veci

 • Daňový seriál II. – Daň z nemovitých věcí 1. část, Eva Daniela Cvik uveřejněný v časopise Právní prostor, ISSN 2336-4114, dostupné na http://www.pravniprostor.cz/clanky/financni-pravo/danovy-serial-ii-dil-dan-z-nemovitych-veci-1-cast
 • Daňový seriál III. – Daň z nemovitých věcí 2. část, Eva Daniela Cvik uveřejněný v časopise Právní prostor, ISSN 2336-4114, dostupné na http://www.pravniprostor.cz/clanky/financni-pravo/h-danovy-serial-ii-dil-dan-z-nemovitych-veci-2-cast
 • Daňový seriál – IV., Daň z příjmů, 1. část, Eva Daniela Cvik uveřejněný v časopisePrávní prostor, ISSN 2336-4114, http://www.pravniprostor.cz/clanky/financni-pravo/danovy-serial-iii-dil-dan-z-prijmu-1-cast
 • Daňový seriál – V., Daň z příjmů, 2. část, Eva Daniela Cvik uveřejněný v časopise Právní prostor, ISSN 2336-4114, http://www.pravniprostor.cz/clanky/financni-pravo/danovy-serial-vi-dil-dan-z-prijmu-2-cast
 • Daňový seriál – V., Daň z příjmů, 3. část, Eva Daniela Cvik uveřejněný v časopise Právní prostor, ISSN 2336-4114, http://www.pravniprostor.cz/clanky/financni-pravo/danovy-serial-vii-dil-dan-z-prijmu-3-cast
 • Implementation of Directive 2014/17/EU and its Impact on EU and Member States Markets, from not only a Czech Perspective, Eva Daniela Cvik, MagGregor Pelikánová Radka, uveřejněný Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 220, ISSN: 1877-0428, strana 85-94, Elektronická verze, Brno, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816305730
 • The Impact of Recodification on The Squeeze-Out in a Comparative Perspective, Eva Daniela Cvik, MagGregor Pelikánová Radka, Aleš Hes, Peer-Reviewed Conference Proceedings – International Conference Hradec Economic Days 2017, WRD - Celosvětová akce, Hradec Králové 2017, Vydavatel Gaudeamus, ISBN 978-80-7435-664-3, strana 127-317
 • The Transposition of the Mortgage Credit Directive and Czech Perception of ist Impacts, Eva Daniela Cvik, MagGregor Pelikánová Radka, uveřejněný Enterprise and Competitive Environment, Conference Proceedings, Mendel University in Brno, Elektronická verze, Brno, ISBN 978-80-7509-499-5, https://ece.pefka.mendelu.cz/sites/default/files/imce/ECE2017_fin.pdf
 • The Ambigious Awaresess about the Approaching Squeeze – out – Czech Case Study in the EU Perspective, Eva Daniela Cvik, MacGregor Pelikánová Radka, ACC Journal, XXIII, 2/2017, Technická universita v Liberci, ISSN 1803-9782.
 • The Ephemeral Value Of Stock – What Ifrs And Gaap Can(Not) Capture According To A Czech Case Study, Radka MacGregor Pelikánová, Eva Daniela Cvik, IFRS: Global Rules & Local Use, Anglo-American University, Prague – Czech Rebublik, Proceedings of the 5 International Scientific Conference, ISBN 978-80-906585-3-0 (CD – ROM) ISBN 978-80-906585-4-7 (online), strana: 158 – 174, odkaz online: http://car.aauni.edu/ifrs-conference-2017/ifrs-conference-proceedings-2017/
 • THE VOLATIVELY SUBJECTIVE NATURE AND VALUE OF STOCK – CZECH CASE STUDY, Eva Daniela Cvik, vydáno za ČZU, MagGregor Pelikánová Radka, Volume 7, Issue 2,2017, časopis AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, strana 40-46, ISSN: 1804-7890, odkaz online: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/0702/FLASH/index.html
 • Conceptual Impact of Selected Aspects of GDPR on Corporate Administration and Business Competition, MagGregor Pelikánová Radka, Cvik Eva Daniela Cvik, vydáno za Metropolitní universitu v Praze, Peer-Reviewed Conference Proceedings – International Conference Hradec Economic Days 2018, WRD - Celosvětová akce, Hradec Králové 2018. Sborník elektronická podoba. Double – blind peer – reviewed proceedings part I. of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2018, ISSN 2464-6059 (print) ISSN 2464-6067 (online), ISBN 978-80-7435-700-8, Publisher UNIV HRADEC KRALOVE, ROKITANSKEHO 62, HRADEC KRALOVE 3, 500 03, CZECH REPUBLIC, ISSN: 2464-6059, eISSN: 2464-6067, Close Window, HRADEC ECONOMIC DAYS, PT I, 2018   Book Series: Hradec Economic Days, Volume: 8   Pages: 570-581   Part: 1   Published: 2018 –
 • Financování českého zemědělství v kontextu s členstvím České republiky v EU, Cvik Eva Daniela, vydáno za ČZU v Praze, WRD – Celosvětová akce, Místo konání Nitra 2017, Nakladatel Slovak University of Agriculture in Nitra, název sborníku Agrarian Law of the European Union 2017, ISBN: 978-80-552-1796-3.
 • The Dark Side of the General Data Protection Regulation, Cvik Eva Daniela – vydáno za ČZU v Praze, MacGregor Pelikánová Radka, Current Trends in Public Sector Research, Šlapanice, vydavatel Masaryk University, Faculty of Economics and Administretiond, Depertmant of Public Economics, Brno 2018, ISBN 978-80-210-8924-2 (online), ISBN: 978-80-210-8923-5. odkaz: http://ctpsr.econ.muni.cz/wp-ontent/uploads/2018/06/Proceedings_CTPSR_2018.pdf
 • Selected Issues from the Dark Side of the General Data Protection Regulation, Cvik Eva Daniela, MacGregor Pelikánová Radka, Malý Michal, Review of Economic Perspectives – Národohospodářský obzor Vol. 18, Issue 4, 2018, pp. 387–407, DOI: 10.2478/revecp-2018-0020
 • Impact of GDPR Security Measures on the Intellectual Property and Unfair Competition, Radka MacGregor, Eva Daniela Cvik, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 2018, 66, 1535-1542

Právní služby

Právní služby poskytujeme již od roku 2012 a to v následujících oblastech.

JUDr. Ing. Eva Daniela Cvik, Ph.D. et. Ph.D.
+420 775 274 168
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Advokátní kancelář:
Pod Vinohradem 159/20,
147 00 Praha 4 - Braník