Naše Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v oblasti práva občanského, zejména v oblasti:

  • Příprava a revize veškerých smluvních dokumentů týkající se závazkového práva (nájemní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy příkazního typu, nepojmenované smlouvy, apod.,)
  • komplexní právní poradenství v oblasti občanskoprávních závazkových vztahů,
  • komplexní právní poradenství v oblasti nájemního práva,
  • komplexní právní poradenství při vymáhání peněžních i nepeněžních pohledávek, včetně případného exekučního řízení,
  • příprava smluvních dokumentů a komplexní právní poradenství v oblasti bytového práva a družstevního práva,
  • příprava smluvních dokumentů a komplexní právní poradenství v oblasti Společenství vlastníků bytových jednotek,
  • komplexní právní poradenství v oblasti rodinného práva (dohody o vypořádání společného jmění manželů, návrhy na rozvod, dohody o péči o nezletilé, apod.)
  • komplexní právní poradenství v oblasti dědického práva.

V souvislosti s poskytováním právních služeb pro své klienty zajišťuje advokátní kancelář úschovu peněz na k tomu zvlášť zřízených bankovních účtech, kdy je zaručen individuální přístup pro každého klienta. V případě zájmu je možné provést i úschovu listin a úřední ověření podpisu smluvních dokumentů.

Vzhledem k tomu, že soudní spory jsou pro každého z nás velmi nepříjemnou událostí, je dobré mít po svém boku kvalitního partnera, kterému můžete důvěřovat, a který Vám bude poskytovat profesionální právní poradenství. Z tohoto důvodu naše Advokátní kancelář poskytuje právní služby týkající se zastupování před soudními instancemi v rámci občanskoprávních sporů.

Právní služby

Právní služby poskytujeme již od roku 2012 a to v následujících oblastech.

JUDr. Ing. Eva Daniela Cvik, Ph.D. et. Ph.D.
+420 775 274 168
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Advokátní kancelář:
Pod Vinohradem 159/20,
147 00 Praha 4 - Braník